De doelstellingen zoals genoemd in het Strategisch beleidsplan PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) 2011-2015 zijn aangepast.