Het draaiboek voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek, na positieve advisering door de Programma Commissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.