De Europese richtlijnen voor kwaliteitsborging van borstkankerscreening en diagnose zijn ontwikkeld door het European Breast Cancer Network. Dit is een netwerk van experts (wetenschappers, artsen, beleidsmakers, etc.) uit verschillende Europese landen. In dit document staan richtlijnen beschreven voor verschillende disciplines die betrokken zijn bij de keten van screening en diagnose. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat vrouwen in Europa deel kunnen nemen aan borstkankerscreeningen van hoge kwaliteit.