Veel steden willen aan de slag om de effecten van klimaatverandering te verminderen, maar stuiten op obstakels in het beleidsproces. Nederlandse steden kunnen leren van de aanpak in Europese voorlopersteden. Het RIVM zocht de succesfactoren uit om kansen te kunnen schetsen voor Nederlands klimaatadaptatiebeleid.

Gerelateerde onderwerpen