Dit format is een leidraad voor de kwaliteitstoets bij echocentra. De items die in dit format genoemd zijn, zullen besproken worden bij de visitatie. Ter voorbereiding van de visitatie zal informatie opgevraagd worden.