Gezondheidsverklaring boostervaccinatie (versie 15 dec 2021)