Gezondheidsverklaring:  vragenlijst over gezondheid bij boostervaccinatie corona (versie 15 dec 2021)