Een overzicht van de afspraken en werkwijze voor het beheer van de dataset en elektronische berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te kunnen voeren, dienen de daarvoor noodzakelijke gegevens te worden vastgelegd en zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken ketenpartijen. De dataset geeft inzicht in de gegevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd worden. Voor de uitwisseling van gegevens zijn elektronische berichten ontwikkeld.

Voor de continu├»teit van het bevolkingsonderzoek is het van belang dat dataset en elektronische berichten zorgvuldig worden beheerd. Tevens biedt dit de mogelijkheid om afstemming te zoeken met partijen die datasets beheren die overlap vertonen met de dataset van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld de dataset van coloscopie├źn uit de reguliere zorg).

In de notitie Governance staan de afspraken en werkwijze voor het beheer van de dataset en elektronische berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker beschreven. In de notitie staat ook vermeld hoe wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend.