Bijlagen voor mensen op zoek naar tweede vaccinatie
Publicatiedatum 15-07-2021 | 14:50
In deze vragenlijst staan vragen over uw gezondheid. Vul deze vragenlijst thuis in. Neem de ingevulde vragenlijst mee naar uw vaccinatie-afspraak.
Information in other languages: www.coronavaccinatie.nl/translations
 
 
Attachments for people looking for second vaccination
 
This questionnaire contains questions about your health. Complete this questionnaire at home. Take the completed questionnaire with you to your vaccination appointment.
Information in other languages: www.coronavaccinatie.nl/translations