De genetische achtergrond van een NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase) postieve, meropenem gevoelige E.coli. Presentatie van Leo Schouls en Laura van Dommelen, Symposium 'van Infectieziekten-surveillance naar respons' 28 mei 2013