Deze brochure is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met het binnenmilieu in scholen, woningen en kindercentra. Het bevat ter inspiratie initiatieven door het hele land op het gebied van binnenmilieu en links naar handige websites. Uitgave van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) (2009).