Een juridische onderbouwing van de afspraken met betrekking tot toestemming en bezwaar voor de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De privacywetgeving stelt randvoorwaarden aan de gegevensstromen die nodig zijn voor het bevolkingsonderzoek. Gegevens van deelnemers mogen alleen worden gebruikt als zij over deze gegevensstromen zijn geïnformeerd en toestemming verlenen. Op basis van de wettelijke uitgangspunten zijn de afspraken voor het verkrijgen en vastleggen van toestemming voor het gebruik van gegevens binnen de hele keten van het bevolkingsonderzoek vastgelegd. Dit biedt de basis voor de wijze waarop met toestemming en bezwaar wordt omgegaan in de verschillende fasen van het bevolkingsonderzoek darmkanker.