De echoscopist hoort te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor echoscopisten