De hygiënerichtlijn binnen- en buitenmilieu is voor alle medewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijf, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. De belangrijkste adviezen zijn in deze richtlijn op een rij gezet. Als u zich houdt aan de adviezen uit deze richtlijn, beperkt u het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers.