De schoonmaakschema's zijn een bijlage bij de hygiënerichtlijn voor sauna's en badinrichtingen. In de schoonmaakschema's staat hoe vaak en op welke manier gereinigd moet worden. U kunt de schoonmaakschema's hier downloaden als Word-document.