Lijst gecommitteerden praktijktoets opleiding tot NT- en SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)-echoscopist