Lijst gecommitteerden praktijktoets opleiding tot NT- en SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek-echoscopist