Dit Excel-workbook bevat gevalideerde meetresultaten uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.