Nieuwsbrief LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-nieuws december 2008 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid