Nieuwsbrief LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-nieuws januari 2012 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid