Nieuwsbrief LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-nieuws juli 2010 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid