Nieuwsbrief LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-nieuws juli 2011 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid