Nieuwsbrief LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-nieuws november 2009 voor de deelnemers aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid