Dit Excel-workbook bevat de gevalideerde meetresultaten van de stations van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling (LMRe).