Dit formulier kan worden gebruikt om een meldingsplichtige infectieziekte te melden aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).