Binnen het project DIRECT ontwikkelt RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  een methode om aan het begin van een ontwerpproces al te kunnen inschatten hoe veilig en duurzaam een product zal zijn. Ook implementeren we deze methode in de praktijk.