Met webORCA zijn verschillende vragen te beantwoorden. Ter inspiratie zijn een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt. In dit praktijkvoorbeeld: wat is het risico van verschillende ladders en trapjes?