Met webORCA zijn verschillende vragen te beantwoorden. Ter inspiratie zijn een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt. In dit praktijkvoorbeeld: wat is het effect van persoonlijke beschermingsmiddelen voor kortdurend aanwezig verkopers op de werkvloer?