Met webORCA zijn verschillende vragen te beantwoorden. Ter inspiratie zijn een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt. In het praktijkvoorbeeld Vliegtuigonderhoud: 1. Hoe verhoudt het veiligheidsrisico van het bedrijf zich tot andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten? 2. Hoe kan het bedrijf de risico’s verlagen?