Het verbeterprogramma houdt rekening met de bevorderende en belemmerende factoren die zijn gemeten. U stelt samen met het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) team en/of uw deskundige infectiepreventie het verbeterprogramma op. De presentatie kan als basis gebruikt worden. 

Gerelateerde onderwerpen


  • SNIV

    SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen. Het functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.