Op 16 januari 2024 vond de SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) Deelnemersdag plaats met als thema: Infectiepreventie, surveillance en antimicrobiële resistentie in verpleeghuizen

De presentaties die wij mogen delen kunt u hieronder downloaden. 

Gerelateerde onderwerpen


  • SNIV

    In 2009 the National Institute for Public Health and the Environment started a national sentinel surveillance network to monitor Healthcare Associated Infections (HAI) in long term care facilities (LTCFs). This surveillance network is called SNIV.