PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) Prevalentieonderzoek jaarcijfers 2019, landelijk, thema urethrakathetergebruik