De bestrijding van een kernongeval doet een beroep op een groot aantal personen die samen invulling geven aan de verscheidenheid aan taken zoals beschreven in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie)) en het NCS Responsplan. Voor een aantal betrokkenen geldt dat zij niet of slechts in beperkte mate stralingsdeskundig zijn, terwijl anderen die deskundigheid wel hebben maar minder bekend zijn met de specifieke problemen van een kernongeval. Aangenomen wordt dat een gedeelde radiologische basiskennis de efficiënte procesgang in crisisomstandigheden ten goede komt. Voor dat doel is deze publicatie samengesteld.

Gerelateerde onderwerpen


  • Straling en radioactiviteit

    In onze leefomgeving komen wij met verschillende vormen van energierijke (ioniserende) straling in aanraking. Blootstelling aan straling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, patiƫnten en werknemers tegen de schadelijke effecten van straling.