Dit rapport beschrijft in hoeverre de websites van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voldoen aan WCAG 2.0, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility in 2019.