Deze referentiecijfers betreffen de surveillance van postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie en bevatten gegevens over de jaren 2001 tot en met 2011.