Referentiecijfers 2018-2022:

Postoperatieve Wondinfecties PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)

versie: november 2023