Het afvangen en opslaan van kooldioxide (carbon capture and storage, CCS) in lege gasvelden onder de Noordzee is één van de manieren om in Nederland bij te dragen aan reductie van kooldioxide (CO2) uitstoot. Hierdoor is de vraag naar het transport van CO2 door buisleidingen toegenomen. Naast gasvormig transport, is ook het transport van dense phase CO2 in opkomst. In de zogenaamde dense phase bevindt het CO2 zich in de vloeistoffase of superkritische fase. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) heeft het RIVM gevraagd om een advies over de te gebruiken rekenmethode voor het transport van dense phase CO2. Het advies is beschreven in deze memo en zal worden verwerkt in het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Omgevingsveiligheid

    In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs¬≠leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder¬≠werp van omgevingsveiligheid.