Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt, signaleert, adviseert en voert taken uit op het gebied van onze volksgezondheid en leefomgeving. Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) werkt het RIVM in opdracht. In de Wet op het RIVM is vastgelegd dat het RIVM zelf bepaalt hoe het werk wordt gedaan en de uitvoering onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord is. Waar nuttig en nodig werken we samen met (inter-)nationale kennisorganisaties. Op deze manier werken we aan wetenschappelijke kennis voor beleid en maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen.