RIVM is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om de afleiding van de drinkwaterrichtwaarde voor 1,4-dioxaan (CAS 123-91-1) door adviesbureau Wood te toetsen. Deze afleiding vond plaats in het kader van een vergunningverlening door Waterschap Vechtstromen. De nu geldende drinkwaterrichtwaarde voor 1,4-dioxaan is 3 microgram per liter. Het voorstel zoals beschreven door het adviesbureau, is om deze drinkwaterrichtwaarde te actualiseren naar een waarde van 38 microgram per liter. Het RIVM concludeert dat de afleiding door het adviesbureau, in lijn is met de geldende methodiek. De afgeleide indicatieve drinkwaterrichtwaarde van 38 microgram per liter kan als gezondheidskundig veilige waarde worden beschouwd. Het RIVM wijst er daarbij op dat 1,4-dioxaan is aangemerkt als Substance of Very High Concern (SVHC substances of very high concern (substances of very high concern)) en voldoet aan de criteria van een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)). ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Bedrijven zijn verplicht hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht en water te vermijden. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting).

De indicatieve drinkwaterrichtwaarde is gezondheidskundig onderbouwd en geldt als een advieswaarde voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie is vervolgens verantwoordelijk voor het (beleidsmatig) vaststellen van de indicatieve drinkwaterrichtwaarde als norm. Pas nadat het ministerie een besluit heeft genomen over de drinkwaterrichtwaarde voor 1,4-dioxaan, zal het RIVM dit communiceren op de RIVM website Risico’s van stoffen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Drinkwater

    Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.