Algemene Vragenlijst t.b.v. het prevalentieonderzoek van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) in 2020.