Dataverzameling en rapportage door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven. Versie 8 februari