In het strategisch beleidsplan staat een selectie van onderwerpen waarvoor het RIVM- CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) zich de komende jaren extra wil inspannen. Belangrijke keuze voor de toekomst is die voor de versterking als netwerkorganisatie.