In het strategisch beleidsplan staat een selectie van onderwerpen waarvoor het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) zich de komende jaren extra wil inspannen. Belangrijke keuze voor de toekomst is die voor de versterking als netwerkorganisatie.

Gerelateerde onderwerpen