Formulier om de toediening van anti-RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))-Ig Immunoglobuline (Immunoglobuline) (ofwel anti-D) te melden aan RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's ). Het formulier kan gebruikt worden voor de melding van zowel antenatale als postnatale toediening.