Formulier om de toediening van anti-RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))-Ig Immunoglobuline (Immunoglobuline) (ofwel anti-D) te melden aan RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's). Het formulier kan gebruikt worden voor de melding van zowel antenatale als postnatale toediening.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bloedonderzoek zwangeren

    Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen.