Er is een ‘Toelichting bij registratie van coloscopieverslagen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker’ geschreven waarin de definities staan van de verschillende vragen en waar nodig toelichting op het gebruik hiervan.

Het is van groot belang dat de vastgelegde gegevens door iedereen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en op vergelijkbare wijze worden ingevoerd.

Het kan zijn dat u in uw applicatie voor verslaglegging, aanvullende vragen geïmplementeerd zijn. Indien u daarover vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met uw eigen leverancier of met de ICTInformation and communication technology-afdeling van uw afdeling/ziekenhuis.

Vindt u dat er onduidelijkheden of onvolkomenheden in staan? Meld dit via het 'Wijzigingsverzoek dataset en berichten'. Indien nodig wordt dit document tussentijds aangepast.