In dit document beschrijven we de resultaten van het vervolgonderzoek naar risicofactoren van BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) dragerschap.