In dit document beschrijven we de resultaten van het vervolgonderzoek naar risicofactoren van BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) dragerschap.

Gerelateerde onderwerpen


  • Antibioticaresistentie

    Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën kunnen worden bestreden met antibiotica. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie ‘resistent’ worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig voor het antibioticum. Wanneer je een infectie krijgt met zo’n resistente bacterie, helpen de antibiotica niet meer. Dit soort infecties zijn dan moeilijker te behandelen