In dit document beschrijven we de resultaten van het vervolgonderzoek naar risicofactoren van BRMObijzonder resistente micro-organismen dragerschap.