Werkinstructie vaccinatie cliënten eigen medische dienst - Versie 18 februari 2021