Werkinstructie instellingen: Boostervaccinatie cliënten in gemengde woonvormen (spikkellocaties)