Werkinstructie instellingen: Boostervaccinatie cliënten in gemengde woonvormen (spikkellocaties) (versie 24 februari 2022)