Werkinstructie instellingen: Boostervaccinatie voor cliënten in instellingen onder medische verantwoordelijkheid van de instellingsarts (versie 15 maart 2022)