In een periode van 5 jaar werden in Doetinchem 12.500 personen gemeten. Een deel daarvan werd daarna uitgenodigd voor deelname aan het zogenaamde MORGEN-project: Monitoring Risicofactoren van Gezondheid in Nederland, waarin tevens volwassenen uit Amsterdam en Maastricht werden onderzocht. In het MORGEN-project werd het blikveld van de studie verbreed: naast hart- en vaatziekten en de klassieke risicofactoren (waaronder voeding),  kwam er ook aandacht voor diabetes, kanker, astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease) (testen van de longfunctie), migraine, klachten van het bewegingsapparaat en kwaliteit van leven.

Europese studie naar kanker

De Doetinchem Cohort Studie (2e ronde) is tevens onderdeel van een groot Europees onderzoeksproject waarbij in totaal meer dan een half miljoen mannen en vrouwen uit 10 Europese landen zijn betrokken. Dit is het EPIC-onderzoek (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) met als centrale thema voeding en kanker. Het EPIC-onderzoek staat onder supervisie van het International Agency for Research on Cancer, het IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer). Inmiddels heeft ook binnen EPIC verbreding plaatsgevonden en participeert het RIVM ook in EPIC-HEART (gericht op hart- en vaatziekten) en EPIC-Diabetes.