Het RIVM voert de Doetinchem Cohort Studie uit in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en het RIVM.

Daar worden de afspraken met de deelnemers gepland, de vragenlijsten verstuurd en afgenomen en een gestandaardiseerd lichamelijk onderzoek verricht (bloeddruk, lengte, gewicht, middel-heupomtrek, longfunctie, bloedafname en cognitieve test (bij 50+)). Het RIVM verzorgt de centrale logistiek, de aanschaf en bezorging van de benodigde materialen (vragenlijsten, formulieren, bloedbuizen, ijking van instrumenten e.d.) en de verwerking en analyse van de gegevens.

Voor verzoek om samenwerking en andere informatie over de Doetinchem Cohort Studie neem contact op met: