Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert de Doetinchem Cohort Studie uit in samenwerking met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM.

Daar worden de afspraken met de deelnemers gepland, de vragenlijsten verstuurd en afgenomen en een gestandaardiseerd lichamelijk onderzoek verricht (bloeddruk, lengte, gewicht, middel-heupomtrek, longfunctie, bloedafname en cognitieve test (bij 50+)). Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt de centrale logistiek, de aanschaf en bezorging van de benodigde materialen (vragenlijsten, formulieren, bloedbuizen, ijking van instrumenten e.d.) en de verwerking en analyse van de gegevens.

Voor verzoek om samenwerking en andere informatie over de Doetinchem Cohort Studie neem contact op met: