Informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing.

Helpt u ons deze website met informatie over de pre- en neonatale screeningen te verbeteren? Vul in 3 minuten deze vragenlijst in

Helpt u ons deze website met informatie over de pre- en neonatale screeningen te verbeteren? Vul in 3 minuten deze vragenlijst in.

Verplichte scholing counselors

Als counselor bent u verplicht iedere twee jaar accreditatiepunten te halen.

  • De counselor dient de e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (drie accreditatiepunten).
  • De counselor dient in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling. Bijvoorbeeld door het bijwonen themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum.
  • De counselor dient de toets op counselingsvaardigheden prenatale screening (twee accreditatiepunten) volgen. Dit gebeurt door in Traintool te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. De counselor ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Meer over eisen aan bijscholing voor counselors.

In 2019 vindt er een procesevaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de training counselingsvaardigheden (reguliere bijscholing prenatale counseling) vorm te geven in 2020.

In de tabel hieronder vindt u de verplichte bij- en nascholingen voor 2019-2020.

Tabel Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

Wat

Frequentie

Aantal

accreditatie-punten per scholing

Reguliere bijscholing prenatale counseling

  • Counselingsvaardigheden1

 

Nog vast te stellen

E-learning prenatale screening voor counselors

1 keer/2 jaar

3

Toets counselingsvaardigheden (nieuwe per 2019)

1 keer/2 jaar

2

Scholing op het gebied van counseling (bv themabijeenkomsten georganiseerd door het RC)

In 2 jaar

2

Totaal   7 + deel nog vast te stellen1

Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining vorm te geven in 2020.

E-learning

De e-learning vervangt de DINDigitale Individuele Nascholing Prenatale Screening 2.1 Nascholing Prenatale Screening voor counselors. De e-learning geeft kennis die nodig is voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structu­reel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek). De e-learning is  bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici en genetisch consulenten. Het is alleen een theoretische bijscholing, dus niet voldoende als opleiding om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst counseling.

Meer informatie over e-learning prenatale screening

Basiscursus counseling

De counselor is verplicht tot het afronden van erkende basiscursus counseling. Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan deze kwaliteitseisen. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Gezien het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.
 
De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

Data geplande basiscursus counseling 2019

Bij- en nascholing counseling

Bij- en nascholing counseling

De counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen, geformuleerd in de “Kwaliteitseisen aan de opleiding counseling”. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd.


Bijscholingsronde 2017-2018

De regionale centra zullen in 2019 toetsen of de counselors aan de verplichte bijscholing hebben voldaan.

Landelijk is  afgesproken dat, mochten de 2 punten voor ‘scholing op het gebied van counseling’ in 2017-2018 nog niet zijn gevolgd, deze punten ingehaald kunnen worden in 2019 door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen bij het eigen regionaal centrum of bij een ander regionaal centrum.

Plaats

Regionaal centrum

Datum

Tijd

E-mailadres

Leiden

SPSRM

ma 16 september

14.00 – 16.30

info@spsrm.nl

Amsterdam

RCPSNH en SPSAO

ma 18 november (VUmcVrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)

13.00 – 17.00

contact@rcpsnh.nl of spsao@amc.nl

Rotterdam

SPSZN

ma 4 november

12.30 – 16.00

prenatalescreening@erasmusmc.nl

Maastricht

SPSZON

ma 16 september

18.00 - 21.30

rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Groningen

SPSNO

do 10 oktober

avond

s.j.binnema@umcg.nl

Utrecht

SPSRU

do 19 september

18.30 - 21.00

j.floor@spsru.nl

Nijmegen

SPN

di 8 oktober

17:00 - 21:00

spn-regionijmegen@radboudumc.nl


 

Opleiding echoscopist voor prenatale screening

Een opleiding tot echoscopist wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding Echoscopie. De Regionale Centra zien toe op de naleving. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot echoscopist. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten.

Bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek zijn de volgende echoscopieopleidingen voor prenatale screening erkend:
•Hogeschool INHolland
•Fontys Hogeschool
UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht
Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
AMCAcademic Medical Center, Amsterdam

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. Een van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.