Informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing.


Nieuw: Counselingsvaardigheden prenatale screening en toetsen

Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Dit duurt 45-60 minuten en levert 1 accreditatiepunt op.  Counselors kunnen hun vaardigheden toetsen op elk gewenst moment van de dag én op elk gewenste locatie. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep, met onder andere verloskundigen, ontwikkeld én wordt de toets eerst in een pilot onder 50 counselors uitgeprobeerd. Een demo van de toets is alvast te zien.


Basiscursus counseling

Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Gezien het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.
 
De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als deze voldoende is opgeleid door een erkende opleiding.
De zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen counselor prenatale screening.
De counselor is verplicht tot het afronden van een door de Regionale Centra erkende counselingscursus (zie hierboven voor de opleidingen) die voldoet aan de uitgangspunten, opzet en inhoud, geformuleerd in de kwaliteitseisen aan de opleiding counseling.


Bij- en nascholing counseling

De counselor is verplicht tot het afronden van een door de Regionale Centra erkende counselingscursus die voldoet aan de uitgangspunten, opzet en inhoud, geformuleerd in de “Kwaliteitseisen aan de opleiding counseling”.Daarnaast verplicht de counselor zich om relevante bij- en nascholing te volgen. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd. Twee-jaarlijks dient in ieder geval de “Reguliere bijscholing prenatale counseling”, aangeboden door een opleidingsinstituut dat erkend is door de Regionale Centra, gevolgd te worden.

Bijscholingsronde 2017-2018

Tijdens de bijscholingsronde 2017-2018 bestaat de “Reguliere bijscholing prenatale counseling” uit een dagdeel theorie (drie punten) en een dagdeel counselingsvaardigheden (vier punten).

Voorwaarde voor deelname aan deze reguliere bijscholing is het met goed gevolg doorlopen hebben van de DINDigitale Individuele Nascholing Prenatale Screening 2.1 (Digitale Individuele Nascholing prenatale screening, drie accreditatiepunten). Daarnaast dient een counselor in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum). Tijdens de bijscholingsronde 2017-2018 dienen tenminste 12  accreditatiepunten te worden behaald.

Tabel Overzicht verplichte bij- en nascholing 2017-2018

Wat

Frequentie

Aantal

accreditatie-punten per scholing

Reguliere bijscholing prenatale counseling1

  • Dagdeel theorie
  • Dagdeel counselingsvaardigheden2

1 keer/2 jaar

 

3

4

DIN 2.1

1 keer/2 jaar

3

Scholing op het gebied van counseling (bv themabijeenkomsten georganiseerd door het RC)

In 2 jaar

2

1 Dagdeel theorie en dagdeel counselingsvaardigheden; de twee dagdelen hoeven niet op dezelfde dag te zijn. In 2017 wordt het theoretische dagdeel ingevuld door de verplichte regiobijeenkomsten over de TRIDENT‐2 studie.

2 Verloskundigen die in 2017 of 2018 afgestudeerd zijn, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining counseling prenatale screening te volgen. Ook counselors die de basiscursus counseling in 2017 of 2018 hebben gevolgd, hoeven in de bijscholingsronde 2017-2018 niet de vaardigheidstraining te volgen.

Bijscholingsronde 2019-2020

Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de training counselingsvaardigheden (reguliere bijscholing prenatale counseling) vorm te geven in 2020. De counselor dient de e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (drie accreditatiepunten). Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening (één accreditatiepunt). Dit gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. De counselor ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. Daarnaast dient een counselor in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).

Tabel Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

Wat

Frequentie

Aantal

accreditatie-punten per scholing

Reguliere bijscholing prenatale counseling

  • Counselingsvaardigheden3

 

Nog vast te stellen

E-learning prenatale screening voor counselors

1 keer/2 jaar

3

Toets counselingsvaardigheden (nieuwe per 2019)

1 keer/2 jaar

1

Scholing op het gebied van counseling (bv themabijeenkomsten georganiseerd door het RC)

In 2 jaar

2

3 Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining vorm te geven in 2020.


DIN 2.1

De DIN 2.1 Nascholing Prenatale Screening voor counselors biedt achtergrondinformatie en verschaft de nodige kennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structu­reel echoscopisch onderzoek (SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek). De DIN 2.1 is de opvolger van de DIN 2.0 en is bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici en genetisch consulenten. Het is alleen een theoretische bijscholing, dus niet voldoende als opleiding om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst counseling.


Opleiding echoscopist voor prenatale screening

Een opleiding tot echoscopist wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding Echoscopie. De Regionale Centra zien toe op de naleving. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot echoscopist. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten.

Bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek zijn de volgende echoscopieopleidingen voor prenatale screening erkend:

  • Hogeschool INHolland
  • Fontys Hogeschool
  • UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht
  • Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
  • AMCAcademic Medical Center, Amsterdam

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. een van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.

Nascholing

De DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors is geaccrediteerd als bijscholing voor echoscopisten.